Temadag om sygepleje

Dansk Kristelig Sygeplejeforening inviterer til en temadag om patienters religiøse behov. Læs hvad de skriver om dagen herunder. 

Er der forskel på at missionere og imødekomme patienters religiøse behov?
Det er forbudt at missionere for patienterne. Dette er i årtier blevet indskærpet plejepersonale. Men har vi forvekslet det at missionere med omsorg for patientens religiøse behov? Har angsten for at pådutte patienterne vores egen tro fået os til at gå i den modsatte grøft, så den patient der har behov for hjælp til at læse et andagtsstykke, bede en bøn eller besøg af en præst lades i stikken?

Mange steder indgår denne omsorg heldigvis som en naturlig del af plejen. Andre steder synes emnet at være tabubelagt. På forsiden af Kristeligt Dagblad den 28. juli 2012 kunne man læse, at plejepersonale mangler viden om ældres tro.

Der har ellers været megen fokus på borgerens eksistentielle behov de senere år. Men har vi stadig berøringsangst, når det gælder det religiøse område? Hvad skyldes en sådan berøringsangst? Og hvordan overvinder vi den? Hvad er forskellen på at missionere og at imødekomme patienters religiøse behov?

Sådanne spørgsmål bliver der taget hul på, på en temadag, som Dansk Kristelig Sygeplejeforening holder den 28. september i Aarhus. Sygeplejerske og Dr. Polit. Tove Giske, som har mange års erfaring og lavet studier i emnet, kommer fra Norge og taler om: ”Hvordan overvinder vi berøringsangst overfor patientens religiøse behov?” Desuden byder programmet på en workshop med emnet, ”Når sygepleje og tro mødes…”

Temadagen er et led i foreningens landsmøde, som fortsætter dagen efter med oplæg om ”Troen som ressource i sygeplejen” og generalforsamling.

Se program for dagen i vedhæftede fil