Studerende i Aarhus: Jævnaldrende oplægsholdere gør indtryk

Jesus var i centrum på studiestederne i Aarhus til sidste uges event-uge, Challenge. Nanna, Mathias og Anders var alle oplægsholdere på hver deres lunchbar, og det vakte respekt hos deres medstuderende på Aarhus Universitet.

Studerende i Aarhus: Jævnaldrende oplægsholdere gør indtryk

Der var kærlighed, omtanke og kraft bag temaerne og oplæggene til event-ugen Challenge i Aarhus sidste uge. Og det smittede af på stemningen til de forskellige lunchbars og lyste igennem til de mange deltagere.

Skøn uge

Hans-Christian Vindum Petterson (HC) er KFS-sekretær i Aarhus og var med til de forskellige events, hvor menige KFS’ere og Challenge teamet gjorde et ekstraordinært arbejde for at få arrangementerne til at glide.

”Challenge har været en skøn uge med godt vejr, gode oplæg, bedre snakke og Jesus i centrum på studiestederne,” fortæller han.

”Oplæggene til de forskellige lunchbars var vidt forskellige, ligesom oplægsholderne, men responsen på dem var faktisk meget den samme. Folk var interesserede og mødte talrigt op for at høre og samtale om emnerne,” vurderer HC.

Engagement og stor respekt

Nanna, Mathias og Anders er studerende i Aarhus og var alle oplægsholdere til en lunchbars i løbet af ugen. Og så har alle tre fulgt KFS’ Proklama-forløb for universitetsevangelister, hvor HC har været primus motor.

HC fortæller, at der var stor respekt fra de studerende for at medstuderende og jævnaldrende kunne holde så gode, gennemarbejdede og velreflekterede oplæg, og at de havde tænkt på svar på mange spørgsmål.

”Flere viste ømtålelighed på vore oplægsholderes vegne, når det kom til de mere personlige aspekter af oplæggene – når de inddrog deres egne oplevelser og tro. De havde ikke lyst til at Nanna, Mathias og Anders skulle føle sig trådt på,” fortæller han. “Samtidig var de studerende dog ikke bange for at stille kritiske spørgsmål.”

Sammenlagt var der omkring 150 deltagere til de 3 events, som de Proklama-studerende stod for.

Bag tre lunchbars

Vi skrev til Mathias, Nanna og Anders og bad dem fortælle lidt om deres lunchbar og baggrunden for deres valg af oplæg.

Fælles var den gode respons, som oplæggene satte i gang, men også refleksionen og den grundige forberedelse skinner tydeligt igennem deres svar.

Nanna Kildahl Mathiasen

“Min lunchbar handlede om Guds skjulthed,” fortæller Nanna.

“Først så vi på tre steder, hvor Gud giver os hints om, at han findes. De tre steder, jeg valgte at fremhæve, var i vores fornemmelse af, at der findes en objektiv moral, dernæst igennem at vi ikke erfarer verden som meningsløs men længes efter noget mere, og sidst igennem Jesus, hvor Gud blev menneske og viste os mere om, hvem han er,” skriver hun.

“Det sidste punkt er vigtigt, for Guds væsen fortæller os også, hvorfor Gud ikke er mere synlig end det. Gud er nemlig kærlighed og respektfuld, og derfor vil han ikke gøre sig mere tydelige og tvingende. Han ønsker, at vi også selv skal ville relationen til ham.”

“Det var en virkelig god oplevelse at holde lunchbaren. Efter mit oplæg var der gode, spændende og udfordrende spørgsmål, om det virkelig er tvingende, hvis Gud viser sig mere tydeligt for os. Jeg fornemmede en ærlig atmosfære, og at folk satte pris på de personlige dele i oplægget, hvilket jeg synes er opmuntrende!” slutter Nanna.

Mathias Schultz Laursen

”Min lunchbar handlede om, hvorvidt Jesu opstandelse kan regnes for historisk troværdig,” fortæller Mathias.

“Den forløb godt og satte gang i en masse spørgsmål og lange samtaler efterfølgende. Den resulterede også i, at vi var nogle, der valgte at fortsætte snakken i en Uncover-gruppe.”

Anders Nexgaard Keseler

“Mit lunchbar oplæg besvarede den klassiske indvending, at Kristendommen blot er en illusion. Det skete ved hjælp af anerkendte litterater, apologeter og filosofer,” skriver Anders.

“Afslutningsvist pegede jeg på, hvordan Jesu inkarnation og lidelser kalder den kristne til at vise den samme kærlighed, omsorg og tilgivelse i verden, som Jesus viste først – og den kærlighed, omsorg og tilgivelse han ønsker at række til enhver studerende.”

“Oplægget gik rigtig godt. Folk tog meget godt imod det med mange gode spørgsmål og stor interesse. Jeg fik at vide, at det satte mange gode snakke i gang, og det var målet. Det fungerer rigtig godt, når det er en ung, dansk studerende, der holder oplægget. Det er lettere at relatere til for tilhørerne, er afvæbnende og gør indtryk,” afslutter han.