Proppet julegudstjeneste

Da Aarhus KFS arrangerede julegudstjeneste, var der stuvende fyldt i Vor Frue Kirke af byens studerende.

Proppet julegudstjeneste

Aarhus KFS arrangerede mandag den 15. december en julegudstjeneste og inviterede alle studerende i byen med. De havde lavet en aftale om at være i Domkirken, men på grund af en mindre brand kunne de ikke bruge kirken. Heldigvis fik de i sidste øjeblik lov at være i den nærliggende Vor Frue Kirke, som dog næsten ikke kunne rumme alle de fremmødte.

Sissel Tind Søndergaard fra Aarhus KFS var en af tovholderne på eventen.

Hvad gik arrangementet ud på?
“Vi afholdt en julegudstjeneste for studerende og unge en ganske almindelig mandag aften, og idéen var, at det skulle være let at invitere sine studiekammerater og venner med, som ikke normalt kommer i kirke. Vi forsøgte derfor at skabe et miljø, som var ungdommeligt, let at relatere til, og med et minimum af kristne indforståetheder. Eksempelvis havde vi skiftet orgelet ud med et helt formidabelt band bestående af KFS’ere, og vi havde KFS’ere til at bede indgangs- og udgangsbøn samt til at oplæse bibelteksterne. 

Dog lagde vi også vægt på, at gudstjenesten var formet af den traditionelle folkekirkelige julegudstjeneste, som rigtigt mange har deltaget i i løbet af deres opvækst. Mange af sangene var derfor de helt traditionelle julesange, og gudstjenestens liturgi var så godt som tyvstjålet fra en normal folkekirkelig gudstjeneste.”

Hvorfor/hvordan fandt I på at lave en julegudstjeneste?
“Det hele startede med, at vi hørte om UCCFs Carol Services, hvor vi har tyvstjålet idéen fra (UCCF er KFS’ britiske pendant, red.). Pludseligt gik det op for os, hvor oplagt en mulighed julen egentligt er til at invitere sine studiekammerater og venner med i kirke. Det er nemlig vores indtryk, at mange som ikke kommer i kirke, eller som ikke kalder sig selv kristne, forbinder kirken ved juletid med noget traditionspræget og hyggeligt.  

Hvordan gik forberedelserne, og oplevede I, at KFS’erne var med på idéen?
Jeg synes, der var en god opbakning fra både KFS’ere og fra kirkelivet i Aarhus generelt. Oprindeligt skulle julegudstjenesten have fundet sted i Aarhus Domkirke, og jeg var faktisk meget overrasket over, at vi overhovedet fik den aftale i hus. Det virkede til, at folk kunne lide konceptet, og det gjorde, at forberedelserne forløb relativt let.”

Hvordan oplevede du/I arrangementet?
“I starten meget hektisk, da vi alligevel ikke kunne være i Domkirken på grund af røgskader fra en lille brand, så vi var lige ved at aflyse arrangementet. Heldigvis kunne det lade sig gøre at låne Vor Frue Kirke i stedet. Den kan huse langt færre mennesker end Domkirken, så en del af de omkring 450 fremmødte endte med at måtte sidde på kirkens gulv. På trods af de knap så komfortable siddepladser, var det helt fantastisk at se, at så mange mennesker bakkede op om arrangementet og havde inviteret studiekammerater og venner med. Jeg selv endte med at sidde sammen med nogle af mine studiekammerater, som bestemt ikke vil kalde sig kristne, men som alligevel havde inviteret venner fra deres kollegium med, og det var enormt opmuntrende!

Generelt har responsen været meget positiv. De fleste af mine studiekammerater har sagt, at vi uden tvivl skal lave noget lignende næste år. En enkelt har også været modig nok til at fortælle mig, at han syntes, at prædiken var en smule kedelig. Jeg tror, det er meget forskelligt, hvad der taler til mennesker; nogle bliver ramt af en prædiken, andre af lækker musik. Så for mig er første skridt, at den enkelte har en god oplevelse med at være i kirke og får lyst til at komme igen. Det er mit indtryk, at det forholder sig sådan for langt størstedelen af de deltagende, og det, synes jeg, er helt fantastisk!”