Om løver, sandwich og Gud

En KFS Lunchbar er et udadrettet koncept, hvor man under afslappende og indbydende forhold ønsker at sætte troen og evangeliet på dagsordenen på sit studiested. Få et indblik i konceptet her, hvor vi tager dig med en tur bagom Lunchbar på SDU i Odense.

Om løver, sandwich og Gud

Af Katrine Vigilius, journaliststuderende, @vigiliuskatrine

Da jeg for to måneders tid siden mødtes med min Lunchbar-komité, Joakim og David, snakkede vi om talemåden: ”There is a lion in the street, so therefore nothing can be done today”. Der er altid et eller andet, der gør situationen ikke-ideel til at fortælle mennesker om Jesus, arrangere KFS-events eller invitere til et arrangement. Der er altid en ”løve i gaden”.

Men vi skal ikke lade ”løven” – forhindringerne og besværlighederne – sætte dagsordenen. Så får vi aldrig lavet Lunchbars og Vaffelaftener. Just do it. Find et fornuftigt ambitionsniveau. Bed meget, og husk, at Gud formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt mere, end hvad vi forventer, forstår eller ser. Det var med den indstilling, vi arrangerede Lunchbar på Syddansk Universitet (SDU) i Odense.

Forrige onsdag, d. 10. maj, blev lunchbaren afholdt i U74 på SDU. På de plakater, vi havde hængt op på opslagstavler og toiletvægge lød overskriften ”Sker der mirakler i dag?”. Til at fortælle os om det, kom fra Aarhus stud.theol. Kristoffer Kruse og ph.d.-studerende Emil Damgaard Møller og fortalte om naturvidenskab, historiske tegn på Guds eksistens og mirakuløs helbredelse til kalkunsandwich og kantinekaffe.

Her er en opskrift på, hvordan vi strikkede vores Lunchbar sammen…

Hvor skal pengene komme fra?
En Lunchbar på SDU koster 2500 kroner – inklusiv mad, kaffe, PR og transportudgifter til oplægsholdere. Vi er velsignede i KFS SDU at have et gavmildt bagland i kirker og kristne foreninger i Odense. Vi holdt derfor indsamlinger i Sct. Hans Kirke og Indre Mission og fik tilsagn om støtte fra KFS Odense, Luthersk Mission Odense og det nationale KFS. En fordel ved at samle ind i sit lokalmiljø er også, at vores lidt mere modne brødre og søstre i Kristus, får medejerskab i KFS-arbejdet og bliver forbedere, hvilket er guld værd.

Stærkt hold fra Aarhus
Vi fik to virkeligt stærke oplægsholdere til vores Lunchbar. Kristoffer Kruse, der er teologistuderende og en dygtig apologet, samt Emil Damgaard Møller, der har en vild personlig omvendelseshistorie og desuden specialviden om naturvidenskab, da han læser ph.d. i kemi. Det var Guds velsignelse og godhed, at de havde mulighed for at komme, for det var med ret kort varsel, vi spurgte dem (cirka 2 måneder før). Et råd til andre lunchbar-arrangører er at spørge gerne mindst et halvt år før.

Lunchbar der spreder sig
Vores universitet har den flinkeste print-afdeling, hvor man kan få trykt flyers og plakater. Så vi fik lavet en bunke af dem, som vi delte ud i en KFS-stand et par dage før Lunchbar. Her havde vi talrige samtaler med studerende, som tog udgangspunkt i Lunchbaren (og den gratis kaffe og Dumle-karameller), men som førte i mange retninger.

Mange af de studerende havde ikke mulighed eller lyst til at komme til Lunchbaren, men den blev vores anledning til at vaje KFS-fanen og få snakket med studerende om kemi, islam og kirke. Desuden lavede vi promo-videoer til Facebook og efter Lunchbaren en video med glimt fra dagen, som har fået mange 100 views – se dem på vores Facebookside ”Kristeligt Forbund for Studerende SDU”. Det sætter også både tanker og samtaler i gang.

Jeg ser Lunchbar som meget mere end den time, vi var sammen den onsdag. Selve eventet er et slags flagskib for vores KFS-arbejde, men alt det, der foregår ”rundt om” Lunchbaren – gennem stand, samtaler og PR – er mindst ligeså vigtigt.

Gudsbenådet kantine
I Efeserbrevet står der, at Gud vil lægge de gode gerninger til rette for os at vandre i, og det har han virkelig gjort i forhold til Lunchbar på SDU. Vores kantine har et meget brugervenligt bestillingssystem, hvor vi bestiller sandwich og kaffe, som bliver leveret på en vogn med et skilt, hvor der står ”KFS SDU” lige til Lunchbaren starter.

Er det ikke dyrt at bestille i kantinen? Jo lidt. Men et godt råd er: ”Gør ikke tingene mere besværlige end nødvendigt.” Ja, det kunne være hyggeligt med 7 hjemmebagte kager, men hvis ressourcerne er knappe, så brug hellere det overskud, der er, til at invitere venner med, bede og snakke med dem der kommer – og brug så den usle mammon til at lette det praktiske.

Programmet
Ud over standen delte vi også flyers ud på den onsdag, hvor Lunchbaren blev holdt. Og der var flere af vores gæster, der kom med på en ”spontan” invitation. Jeg talte cirka 15 gæster til arrangementet og cirka 10 KFS’ere. Programmet var:

12.00 – 12.15: Folk kommer og tager mad og kaffe
12.15 – 12.30: Velkomst og oplæg ved Kristoffer om argumenter for Guds eksistens og Jesu opstandelse
12.30 – 12.40: Oplæg ved Emil om hans egen historie med Gud
12.40 – 12.45: Snak ved bordene
12.45 – 13.00: Spørgsmål i plenum

Vi bød folk varmt velkommen og gjorde meget ud af, at sige, at folk var velkommen til at stille kritiske spørgsmål og være uenige. Det virkede til, at de tog opfordringen til sig, for både ved snakken omkring bordene og til spørgetiden til sidst, havde folk meget at byde ind med. Nogle gæster gik klokken 13, men en del blev også hængende og snakkede videre med KFS’ere og oplægsholdere.

Alt det vi ikke ser
Efter Lunchbaren klippede jeg en video sammen fra dagen. Den er god at have, men den viser så lidt. 25 mennesker, der sidder i et klasselokale og spiser sandwich og lytter. Den viser ikke alle dem, vi talte med i standen, dem der så invitationen på Facebook og tænke videre over, hvem Gud egentlig er. Dem fra mit studie jeg snakkede med om KFS, fordi jeg skulle til Lunchbar, og de medstuderende andre KFS’ere talte med. Den viser heller ikke den 26. gæst til Lunchbaren. For jeg er overbevist om, at Jesus sad på en af stolene. Måske bad han, ligesom han gjorde en af sine sidste dage på jorden: ”Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig,”.

Det kan godt være, der er en løve i gaderne – forhindringer, travlhed, manglende ressourcer – som umiddelbart står i vejen for at lave KFS-events. For os, så er vi ikke særligt mange KFS’ere på SDU, vi fik ikke det lokale, vi helst ville have, og jeg gik glip af en del undervisning for at kunne arrangere Lunchbaren. Men man kan ikke det hele, og det bliver aldrig perfekt – og det er fint. For vi har Jesus, der beder for os og som er med.

Så mit råd til alle KFS’ere er: find et leje for arrangementet, der er til at overskue. Gør det ikke mere besværligt, end det behøver være. Og bed – meget – til ham, der kan gøre langt ud over, hvad vi forventer eller forestiller os.

Just do it.