Nyt koncept for Aarhus event

Aarhus GymKFS arrangerer for fjerde år i træk en række udadvente eventaftener for deres kammerater. Dette år med et nyt og spændende koncept.

Nyt koncept for Aarhus event

I Aarhus mødes 35-50 KFS’ere fra byens mange gymnasiale uddannelser hver tirsdag aften til et arrangement i gymkredsen.

Tobias Baltzer Carlsen fra Aarhus GymKFS forklarer, at lokalforeningens medlemmer kommer fra overalt i byen: Katedralskolen, Statsgymnasiet, Akademiet, Egå, Viby, IB, HTX, HHX og flere endnu.

”Vi er en god blanding,” siger han og tilføjer, ”Det gør meget godt for sammenholdet”.

Tirsdagsmøderne varierer mellem forskellige koncepter: fra klassiske samlinger med en taler og et relevant emne, til aftener med lovsang og bibel – kaldet “Connect” – samt aftener tilegnet ”Units” grupper, hvor man samles i mindre fællesskaber.

”Udover de almindelige tirsdage har vi også ‘KFS’t’ cirka en gang hver 6. uge, hvor vi en weekendaften mødes hos en KFS’er og hygger,” fortæller Tobias.

Debatten på Katten

Vi er taget til Aarhus GymKFS på vores tur rundt i lokalforeningerne i KFS, da man her netop nu barsler med et nyt koncept til arrangementet tidligere kendt som ”Debatten på Katten”.

Navnet er ”Skepsis”, og mens tankerne bag er nye, er der stadig tale om et ambitiøst arrangement over tre aftener, som i år falder på d. 23. og 30. januar, samt d. 6. februar.

”Debatten på Katten” har de sidste tre år været en fast tradition i lokalforeningen, men i år skulle der nye boller på suppen, blandt andet fordi man vurderede at arrangementets navn og generelle fokus på debat kunne skræmme interesserede væk.

”Med navneskiftet til ‘Skepsis’ håber vi, at kunne ramme en lidt bredere målgruppe, fx nysgerrige gymnasieelever, der ikke mener, at de er debattører,” forklarer Tobias.

”Debat forbindes let med mudderkastning og forhærdede principper og holdninger – de konnotationer, ønsker vi ikke, skal præge opfattelsen af arrangementet. Vi ønsker oprigtigt, at både kristne og ikke-kristne gymnasieelever kan udfordres og udfordrer”.

Fokus på livshistorier

Mens ”Debatten på Katten” søgte at provokere igennem oplæg, der lagde op til diskussion og debat, er fokus i ”Skepsis” lidt anderledes.

”Vi går fra at have provokerende taler til at have livshistorier,” fortæller Tobias. ”I stedet for at taleren fortæller om argumenter til tro, vil taleren i år fortælle sin egen livs- og troshistorie; hvorfor tror vedkommende, hvad har ændret sig for de to af talerne, som er ex-ateister, og hvad giver troen osv.”

Man har desuden inviteret talere fra tre forskellige faglige interessefelter for at ramme en bredere målgruppe. Således vil både de filosofisk anlagte, samt naturvidenskabs- og psykologiinteresserede gymnasieelever kunne spejle sig i oplæggene.

Tobias håber, at disse ændringer vil lægge op til mere åben dialog og refleksion, end de måske har gjort tidligere.

Udfordrende, men opmuntrende

Med fokus tilbage på lokalforeningen kunne man spørge: Hvordan påvirker det egentligt et fællesskab, at man årligt arrangerer et så omfattende arrangement som ”Skepsis”?

”Der er flere, inklusivt mig selv, der kan være nervøse for at skulle med og måske forsvare sin tro overfor ikke-kristne. Når det er sagt, er det hvert år en velsignelse at afholde arrangementet,” svarer Tobias.

Han forklarer, at KFS’erne oplever oprigtigt nysgerrige kammerater, der tænker over, hvad der bliver sagt til arrangementerne og ofte har spurgt, om de må komme på besøg i KFS’en. Desuden har arrangementet været en stor opmuntring til gymKFS’ere, som måske synes, det kan være udfordrende at få snakket med sine klassekammerater og blive ved med det trods ingen umiddelbare “resultater”.

Herudover tilføjer Tobias: ”Endeligt ser jeg det også som en del af det at være KFS’er. Kende Jesus, og gøre Jesus kendt. ”Skepsis” er vores største bestræbelse på også at tænke over den del af sloganet.”


Læs mere om skepsis på aarhuskfs.com/skepsis

Læs mere om, hvordan du arrangerer et event med trosdialog på dit studiested