Kristendommen trives i studenterforening

Trods tilbagegangen i folkekirkens medlemstal, finder mange studerende tryghed og fælleskab i studenterforeningen Kristeligt Forbund for Studerende.

Kristendommen trives i studenterforening

Denne artikel med udgangspunkt i årets julegudstjeneste i Aarhus KFS er skrevet af journaliststuderende Emma Brink. Artiklen er udformet med henblik på aflevering på journalisthøjskolen, DMJX, under emnet “Tryghed”.


Pigernes lyse stemmer blander sig med de dybe toner fra drengene. De klassiske toner fra orgelet er skiftet ud med trommer og guitar. Salmen er gammel, men alligevel kan alle teksten, og alle synger med.

Præsten begynder at tale, men det er ikke en klassisk prædiken som den, du lytter til ved en helt traditionel gudstjeneste. Præsten kender sit publikum, og han varmer op med snak om alt fra Tuborg og Carlsberg til romantik og one-night stands.

Der er julegudstjeneste for studerende, og omkring 600 er mødt op. Aarhus Domkirke er fyldt til randen med unge mennesker, der er kommet for at ønske hinanden en glædelig jul.

Medlemstallet daler

Den danske folkekirke er presset. Medlemstallet daler år for år, og en stor del af de udmeldte er unge. Kirkens tilbagegang kan dog slet ikke mærkes til gudstjenesten, hvor de studerende er mødt talrigt op. Gudstjenesten er blot en af de begivenheder som arrangørerne, KFS – Kristeligt Forbund for Studerende – arrangerer for de unge. Foreningen skaber trygge rammer for medlemmerne, både på studiestederne og til de fælles, åbne arrangementer.

Et fællesskab for kristne studerende

KFS er en mere end 60 år gammel organisation. Den startede som en otte mand stor gruppe og er vokset til at være en studenterorganisation med over 1200 tilknyttede unge på gymnasierne og de videregående uddannelser.

Det er et fællesskab, der kombinerer kristendommen og det akademiske. Et fællesskab, hvor de studerende kan tale om Gud og eksamener og diskutere kristendom og afleveringer over en madpakke i kantinen.

”Vi ønsker at skabe et varmt fællesskab, hvor du kan blive set og føler dig hjemme,” fortæller KFS-sekretær Hans-Christian Vindum Pettersson om fællesskabet i Aarhus, der hver torsdag afholder møder, der er åbne for alle – ikke kun troende.

Fællesskabet er bygget op om kristne værdier og et fælles grundlag i den kristne fortælling. Det er dog ikke et grundlag, man nødvendigvis behøver at købe for at være en del af fællesskabet, for der er plads til alle, også kritikere.

Den fælles, kristne fortælling er dog stadig grundlaget for foreningen og den tryghed, den kan skabe for medlemmerne.

”En ting er, at dem, der kommer her, kan finde tryghed i den atmosfære, vi kan opbygge sammen i fællesskabet. Men der er også noget ved den kristne fortælling, som bare skaber en meget stor tryghed, fordi vi har et fælles, kristent grundlag.”

En del af et fællesskab

Det fælles, kristne grundlag er vigtigt for Peter Højlund, der er medlem af foreningen i Aarhus. Han er specielt glad for kombinationen af troen og det akademiske, som fællesskabet giver ham.

Han nyder at være omkring mennesker, som han deler tro med og finder en stor tryghed i at dele en kristen grundfortælling med de andre om, at alle mennesker er værdifulde.

”Den her fælles konsensus omkring grundfortællingen betyder, at ingen ser ned på hinanden, og at vi hele tiden tilgiver hinanden. Det er ligesom de grundlæggende værdier, som vi alle sammen lever efter og arbejder ud fra.”

Tidligere medlem af foreningen Sebastian Laust Olsen synes også, at det var rart at mødes med andre kristne. Han fandt tryghed i at kunne dele sine problemer med andre, der står overfor de samme udfordringer.

”Det var et forum, hvor man kunne hjælpe hinanden,” fortæller han om de faste tirsdagsmøder i spisepauserne på gymnasiet, hvor han og de øvrige medlemmer kunne tale ud om deres tro.

En anden, der deltog i fællesskabet i gymnasietiden er Birgitte Frost Clausen. Hun fandt ligeledes stor glæde og tryghed ved de små møder over spisebordet i kantinen.

”Det rum, som KFS skabte, gav mig en følelse af, at i den ene frokostpause om ugen behøvede jeg ikke at skjule noget eller holde noget tilbage, fordi jeg vidste, at de mennesker, jeg var sammen med, havde det samme fælles grundlag for livet: Bibelen.”

Hun synes, at atmosfæren i KFS er helt fantastisk og lægger stor vægt på, at der er plads til alle og til de spørgsmål og tanker, de nu engang måtte have.

”Den allerførste gang jeg var med til en samling, vidste jeg, at jeg skulle være en del af det fællesskab. Det var så åbent og ærligt.”

En del af noget større

Lige netop det religiøse fællesskabs åbenhed, lægger Søren Østergaard, en af landets førende forskere i danske unges tro og livsstil, stor vægt på i forklaringen om, hvorfor unge søger religiøse fællesskaber.

”Et fællesskab som Kristeligt Forbund for Studerende er meget favnende og tager imod alle, uanset hvem du er. Det skaber en tryg ramme, at du ikke behøver at se ud på en bestemt måde eller have et BMI på 18,5.”

Derudover kan de religiøse fællesskaber give medlemmerne tryghed gennem fælles fortolkningsegenskaber til f.eks. at forstå verden i forhold til Guds vilje, til biblen og til, hvad der er rigtigt og forkert.

Religionssociolog Henrik Reintoft nævner dertil, at fællesskaber kan give de unge en fornemmelse af at være en del af noget, der er større end dem selv. Noget, der giver mening. Det kan nemlig være meget meningsfuldt for mennesker at dele værdier og forestillinger med ligesindede.

”På den ene side kan de få et fællesskab, en gruppe man kan være tryg ved. Derudover så er der nok også en eller anden grad af mening i det. Man kan have den fornemmelse eller opfattelse, at det, man gør med ens liv, er meningsfuldt.”

Tilbage i domkirken er gudstjenesten ved at være forbi. Præsten slutter af ved at ønske alle en glædelig jul, og straks efter fyldes kirken af snak og latter. Der serveres kaffe og pebernødder til de mange studerende, der lige skal sludre færdig og kramme hinanden farvel, inden de smutter hjem på juleferie.