Konference for psykologer

Er du psykologstuderende, er denne konference i Aarhus lørdag den 1. februar måske interessant for dig. Se vedhæftede folder.

Konference for psykologer

Konferencen er arrangeret af Selskab for kristne pyskologer i Danmark.

Temaet for konferencen er: Tro som meningsdannelse i forbindelse med kriser.

Cand.psych. Ph.d. Heidi Frølund lægger op til debat om troens betydning i håndtering af krise i vores sekulære samfund. Hun byder også deltagerne ind til dialog og erfaringsudveksling omkring mulighederne for at inddrage det personlige livs-syn i meningsdannelse, som et led i bearbejdningen af en krise.

Dagen vil veksle mellem oplæg baseret på den nyeste na-tionale og internationale forskning, og deltagernes input og debat af emnet.

Se pris, tilmelding med mere i vedhæftede folder.