Klogere igennem dialog: Marxisme

I KFS København er de gode til at "nå ud over kirkebænken” og komme i dialog med forskellige religiøse og ideologiske grupperinger. Tidligere har de haft dialogmøder med blandt andet muslimer og buddhister, men denne gang mødtes en god flok KFS’ere med en marxistisk studiegruppe på deres fælles studiested i Café Helga på Sønder Campus (KU).

Klogere igennem dialog: Marxisme

Dialogmødet var stablet på benene af de lokale KFS’ere med deltagelse af Marxistiske Studerende i København (www.marxstud.dk).

Som med de øvrige dialogmøder var idéen bag arrangementet, at når vi møder hinanden på lige vilkår, i dialog omkring hvad vi hver især mener om livet, så opnår vi bedre forståelse for hinandens verdensbilleder.

Den marxistisk tankegang
Den marxistiske studiegruppe mødes ligesom KFS ugentligt. Gruppen kan betegnes som et ideologisk fællesskab, der ud fra et klassisk marxistisk verdensbillede ønsker at påvirke samfundet med deres holdninger på forskellige punkter.

Centralt for deres holdninger står, at mennesket i bund og grund er godt, og når vi ser ondskab i verden omkring os, er det i sidste ende samfundets skyld. Hvis samfundet blev ændret i tråd med de marxistiske idealer, ville mennesker være i stand til at leve i overensstemmelse med hinanden, og samfundet ville blive godt. Problemet er primært, at den herskende klasse skaber ulighed med deres egoisme og monopol på samfundets produktionssystemer.

Enighed og uenighed
I det hyggelige cafémiljø på KUA blev aftenen skudt i gang med et måltid mad, hvor de fremmødte allerede havde mulighed for at blande sig og starte nogle spændende samtaler. Herefter fik repræsentanter for de to positioner taletid, dirigeret af en moderater, der styrede samtalen. Efterfølgende var der plads til spørgsmål.

I dialogen var der både anledning til enighed og uenighed. Menneskesynet var grundlag for megen debat, da kristendommen med sit syn på mennesket som synder går imod den marxistiske tanke om menneskets grundlæggende godhed. Omvendt kunne man godt blive enige om, at vi har et ansvar for den svage og undertrykte i vores samfund, som bliver klemt i systemet. Ligesom også Jesus altid havde fokus på de fattige og fremmede, bør vi ikke stå passive, når vi møder uretfærdighed i vores samfundssystem her i Danmark eller møder mennesker, som systemet har svigtet.

Aftenen forløb rigtig godt, og der var interessante og respektfulde samtaler på tværs af de to ideologier. Mon ikke der var mange, som blev lidt klogere og lærte noget nyt, både om sig selv, om marxisme og om hvem Jesus er.