KFS på Ungdommens Folkemøde

Vandpytter til anklerne, dramastykker, rap-musik, politiske debatter og engagerede unge. Indtrykkene var mange for deltagerne, som gik rundt i mudderet på Ungdommens Folkemøde i Søndermarken på Frederiksberg.

KFS på Ungdommens Folkemøde

Af Marianne Tarp Krüger, KFS-volontør i Øst

En grå og våd septembereftermiddag i en park på Frederiksberg var flere politiske aktører og andre organisationer mødt op til Ungdomsbureauets begivenhed: Ungdommens Folkemøde. Et sted hvor visionen om at udforske drømme, dele visioner og tænke stort om samfundet i dag lever højt.

Flere tusinde unge trodsede det grå efterårsvejr, tog gummistøvlerne på og troppede op til diverse workshops og happenings i og ved de forskellige telte rundt om på pladsen.

Et af disse telte tilhørte Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), og det var her, KFS som medlemsorganisation i DUF fik muligheden for at benytte teltet i en time og lave en happening.

Snak med en kristen

Vi ankom fredag eftermiddag med et tilbud, som mange unge danskere ikke får til hverdag: ”Snak med en kristen”. Efter at have pakket plakater og spørgsmål ud i teltet, hvor det kunne være i ly for regnen, stod 7 mand parat til at tage samtalen op.

Blandt dem var 4 LTC’ere med paraplyen i den ene hånd og spørgsmål til eftertanke i den anden. Klar til at møde mennesker med undren og en åben invitation til at få et møde et menneske med et andet verdenssyn end dem selv.

Vi oplevede, at vi havde mulighed for at give mennesker noget at reflektere over. At stille et spørgsmål, som kunne skabe eftertanke. Flere fik et spørgsmål med videre. Nogle havde tid til at stå og få en kort snak, og nogle få oplevede at få en længere samtale med en kristen om det at tro.

Folkemøde giver muligheder

Selvom vejret var gråt, og de andre telte rundt om på pladsen så småt var ved at pakke sammen, mærkede man den positive stemning over at være et sted sammen med andre, der ønsker at tage del i samfundet og den verden, vi lever i.

At være en del af Ungdommens Folkemøde giver mulighed for at gøre KFS synlig i dagens samfund blandt de unge i Danmark. Det giver mulighed for at skabe nysgerrighed overfor, hvorfor mennesker ønsker at samles på grund af deres tro. Det giver mulighed for, at mennesker på baggrund af den nysgerrighed selv opsøger et af disse fællesskaber og kommer til tro.

Som medlem af DUF kan KFS få mere indflydelse i det danske samfund og vise et fællesskab, hvor der er plads til mening og forskellige holdninger. Ved at være til stede på Ungdommens Folkemøde blev dette helt konkret, da KFS var på programmet.

Et synligt KFS

Efter en times tid på pladsen måtte vi erkende, at vejret og tidspunktet efterhånden havde vundet, og deltagernes ønske om varme sokker og hygge var større end ønsket om at være udenfor. Men vi pakkede sammen i godt humør. Vi fik lov til at være et synligt KFS, der ønsker at være en del af det danske samfund og præge det, så flere kan komme til at se Jesus.

Og hvem ved? Måske var der nogen, der kom tættere på det, ved at KFS var på Ungdommens Folkemøde.

Dansk Ungdoms Fællesråd er en paraplyorganisation, der ønsker at fremme demokratiet blandt unge i børne- og ungdomsorganisationer.