Gode samtaler til Convinced?

I den årlige eventuge i København, Convinced?, fik hovedstadens studerende igen mulighed for at lytte til oplæg om indvendinger mod den kristne tro og få en gratis sandwich.

Gode samtaler til Convinced?

Af Kristian Kappel, studentersekretær i Øst

Igen i år inviterede KFS København til Convinced?, sammen med en række af Københavns ungdomsforeninger og kirker. Og igen i år bestod ugen både af såkaldte Lunchbars – frokostdebatter på studiestederne – og aftenmøder. Det skete fra 2.-5. marts. Alt sammen med det formål at skabe debat om og forsvare den kristne tro, samt dele ud af den glæde vi selv oplever ved at kende Jesus. Som hovedoplægsholdere havde vi denne gang inviteret Lindsay Brown (IFES), den britiske kristne musiker Andy Mayo og Slavko Hadzic – et tidligere medlem af den bosniske mafia, nu præst i Sarajevo.

På CSS (Center for Sundhed og Samfund) blev der over fire dage holdt Lunchbars med emner som “Convinced God is just like the tooth fary?” og “Convinced all religions are the same?”

Fremmødet var overraskende godt, i gennemsnit cirka 60 personer, og vi oplevede en stor åbenhed og rigtig mange gode samtaler. Mange KFS´ere havde inviteret deres studiestedsgrupper med, og der var generelt god debat og spørgelyst.

Tre af de fire aftenmøder blev holdt på CSS, og også her var fremmødet godt – i gennemsnit cirka 40 personer samt en håndfuld gæster uden kristen baggrund.

Mere udfordrende var situationen på KUA (Det humanistiske fakultet), hvor vi ellers tidligere har haft stor succes med Lunchbars. Denne gang var dog væsentligt anderledes, da vi af fakultetsledelsen ikke fik tilladelse til at dele flyers ud eller gøre reklame i øvrigt. Det vidste vi på forhånd, men valgte alligevel at afholde fire lunchbars på grund de gode erfaringer fra tidligere. Efterfølgende må vi konstatere, at det virkelig var svært at finde en god vej uden den normale mulighed for at gøre opmærksom på os selv, men at vi trods det nåede op på omkring 30 deltagere i gennemsnit, heriblandt flere meget interesserede.

Derudover afholdt Kristne Medicinere en enkelt Lunchbar på Panum (Medicinstudiet).

Convinced? sluttede med stil torsdag, hvor Slavco fortalte sin historie “From Mafia to Christ”, om sin vandring fra den bosniske mafia til arbejdet som præst i Sarajevo.

Alt i alt ser vi tilbage på en lille uge med en masser af gode samtaler om tro, liv og mening med studerende på CSS, KUA og Panum – samt en klar fornemmelse af, at samtalen fortsætter i studiegrupper og venskaber mange steder.

Konkret er det desuden en stor glæde at kunne sende fire af de studerende, vi mødte videre på kristendomkurset Alpha i Apostelkirken. Samtidig er det en stor fornøjelse at se den frimodighed og glæde, som det giver alle os KFS`ere, når vi igen og igen ser, at kristendommen er helt up-to date med de udfordringer og problemer studerende i 2015 støder på, og at Jesus stadig er lige så provokerende og relevant, som han var engang!