God Missionweek trods modgang

Missionweek i Odense kom i modvind, men har haft en god uge, hvor Jesus er blevet sat på dagsordenen på SDU.

God Missionweek trods modgang

”Jeg synes, det var rigtig fedt at få lov til at være på universitetet og være der så massivt. Og skabe en debat. Det skabte en sammenhæng, at vi stod der i flere dage. Vi fik en debat om, hvorvidt religion er en privat sag, hvor vi mener, at det er noget, der skal ud i det offentlige rum. Vi erfarede, at Gud svarer på bøn, men ikke altid på den måde, vi regner med. De bekymringer, jeg havde i starten om, at der ikke var økonomi og medvirkende nok, blev gjort til skamme.”

Sådan siger Stefan Schmidt Christensen om den Missionweek, der løb af stablen på Syddansk Universitet (SDU) i sidste uge. Stefan er gymnasie- og studentersekretær i Syddanmark. 

KFS har arrangeret denne Missionweek i samarbejde med IMU, LMU, Sct. Hans Kirke og Fyns Valgmenighed. Ugen har budt på lunchbars tre steder hver dag fra mandag til torsdag. En lunchbar er et frokost-event, hvor studerende bliver inviteret til et oplæg om en indvending mod kristendommen og bliver tilbudt en sandwich.

Modvind
Folkene omkring Missionweek løb dog ind i modvind, da en studerende på universitetet følte sig overrumplet af at blive inviteret til en lunchbar mandag og efterfølgende skrev et indlæg på SDUs facebookside. Det affødte en aktiv debat, som resulterede i, at KFS i første omgang blev nægtet at fortsætte ugen ud.

”Jeg var ikke kommet ud på teknikum endnu, men der var en af KFS’erne, der skulle hente sandwich, og så var der bare ikke lavet sandwiches. Så fik jeg stukket en seddel i hånden, hvor der ikke var nogen afsender på. Det var frustrerende ikke at vide, hvordan vi kom videre med det. Vi bad om at komme op og snakke med rektor. Efterhånden som vi fik snakket det frem, fik vi forhandlet os til at få lov til at være der på samme præmisser som andre,” beretter Stefan om situationen.

Gruppen fik dog lov til at fortsætte ugen efter mødet med rektor, hvor det blev klart, at gruppen ikke havde brudt den aftale, der var med universitetet på forhånd. Der var dog det forbehold, at de kristne studerende kun måtte henvende sig til studerende på gangene fra standen, hvilket er fælles for alle.

Kollegiemission og aftenmøder
Selvom lunchbarerne fik meget af opmærksomheden, var det ikke de eneste ting, ugen bød på. Tre aftner var der arrangeret møder, der  handlede mere om, hvem Jesus er, og hvad hans relevans er i dag.

”Det var mandag, tirsdag og torsdag, hvor vi havde nogle rigtig gode møder med livemusik. Det var virkelig festligt. Møderne var mere forkyndende, og der var rigtig god tid til at snakke, hygge og fortælle om ting. Det var en rigtig god oplevelse. Lokalerne var fulde hver aften,” forklarer Stefan om aftenmøderne.

Onsdag aften tog omkring 30 studerende ud på byens kollegier og talte med mennesker om tro. Der var mange, der var interesserede i at høre, hvad de unge mennesker havde at sige.

”Folk kom bare så opmuntrede hjem. De havde alle været ude og finde nogen, som de kunne snakke med. Det var ad den vej, vi fik flest kontakter, så det er vigtigt at have med. Det er det tidspunkt, hvor folk er hjemme og har tid,” siger Stefan.

Kristendomskursus og Uncover
Selvom ugen nu er afsluttet er arbejdet ikke færdigt endnu. Stefan har kontakt til 14 studerende, som er interesserede i at høre mere, hvoraf nogle har deltaget i det efterfølgende kristendomskursus eller vist interesse for at være med i en Uncover-studiegruppe, som gennemgår, hvem Jesus virkelig var ud fra tekster i Lukasevangeliet.