Forrygende start på Aarhus event-uge

Ugen er fløjet afsted. Men det er heldigvis kun torsdag, og der er stadig en hel dags Challenge tilbage. Dette er stemningen i Aarhus KFS, hvor man stadig arbejder passioneret efter tre gode dage af event-ugen i Aarhus.

Forrygende start på Aarhus event-uge

Challenge 2018 er i gang. Endelig! Det er event-ugen på Aarhus Universitet, hvor vi sætter fokus på de svære spørgsmål, som verden omkring os stiller.

Ugens emne er “Losing my religion?” Vores aften-sessions sætter fokus på tabet af mening, kærlighed og håb i Vesten. Til lunch bars sætter vi fokus på indvendinger mod kristendommen og vigtige nutidige spørgsmål – og kristendommens svar på dem.

Sultne og nysgerrige 

Til premieren mandag var der godt gang i fadene med de gratis sandwiches til lunch bars i Nobelparken og Samfundsfagenes kantine.

Henholdsvis 60 og 24 studerende mødte op – sultne og nysgerrige. Ann Brown og Anders Keseler stod for de to oplæg, som blev mødt af mange interesserede, spørgende, ærlige og engagerede studerende.

Om aftenen var der omkring 110 til ugens første oplæg om tabet af mening i Vesten og det kristne svar.  En god aften ved Lindsay Brown, hvor en masse blev hængende til gratis drinks bagefter.

Jesus har gode svar

På andendagen var Ann Brown på igen til Lunchbar i Axis Mundi i Nobelparken. 80 studerende mødte op til et oplæg om sexisme og kristendom, der emmede af overskud.

Og det lagde deltagerne mærke til. En kvinde bemærkede: “Hvor er det tydeligt, at hun (red. Ann) kender til det her emne og har oplevet det på egen krop. Og hvor vildt er det lige, at Jesus har gode svar til et nutidigt problem”.

“Det gør det, I tror på, mere virkeligt”

Om aftenen havde vi for allerførste gang en KFS’er til at holde foredraget. Og hvilken aften!

Der var 106 deltagere, og Anna Kiel Rughave talte passioneret og klart om Kierkegaards kærlighedsforståelse. I hendes måde at svare på spørgsmålene kom det til udtryk, hvor godt hun er inde i Kierkegaards tanker.

En mandlig deltager bemærkede bagefter: “Det giver god mening, at løsningen på alle vores problemer er radikal næstekærlighed som den grundlæggende tilgang til mennesker. At vi skal se dybere end det overfladiske”.

En anden sagde: “Det betyder noget for mig at komme hvert år og opleve intelligente kristne oplægsholdere – det gør det, I tror på, mere virkeligt.”

Trofasthed, interesse og initiativ

Alt i alt har der allerede været meget at være glad og optimistisk over fra arrangørernes side.

Der er flere folk, som trofast kommer til alle events, og som er tydeligt interesserede i emnerne. Der er kristne studerende, som ikke kommer i KFS, men alligevel bruger ugen og tager deres studievenner med.

Og så var der på baggrund af tirsdagens oplæg et indtryk af, at flere KFS’ere nu vil starte åbne bibelstudiegrupper med studievenner – på vennernes initiativ.

Challenge fortsætter!

Onsdag fortsatte det gode fremmøde til de to lunchbars, hvor professor Lars Andersen fra Fysik på AU samt Nanna Mathiasen, der studerer cognitive science, stod for oplæggene. Det samme var tilfældet om aftenen, da Lindsay Brown holdt session om emnet “Love solves everything”.

Også torsdag fortsætter vi temaet med kærlighed, mens vi håber og beder for, at det må ramme en nerve hos de deltagende.

Har du en ven, som du gerne vil snakke tro med – så kom gerne og brug en Challenge-tale som udgangspunkt!

Find det fulde program for sidstedagen på Challenge på facebook.