Dialog frem for debat: Troshistorier i Aarhus

En ærlig troshistorie skabte en stemning med åbenhed og tryghed, da Aarhus Gym-KFS tirsdag aften inviterede studiekammeraterne til "Skepsis" – en aften med fokus på dialog frem for debat.

Dialog frem for debat: Troshistorier i Aarhus

Af Tina Harregaard Lauridsen, 3K studerende og praktikant i KFS

Den lille elevkantine på Aarhus Katedralskole var fyldt til randen, da omkring 40-50 mennesker var mødt op tirsdag den 30. januar til en aften med fokus på troshistorier.

Anledningen var aften nummer to i eventserien “Skepsis” arrangeret af Aarhus Gym-KFS. Og denne gang havde man inviteret Jeanette Roager, som studerer psykologi på Københavns Universitet, til at komme og fortælle sin troshistorie.

Gymkredsen havde medbragt masser af kaffe og kage, som de fremmødte kunne forsyne sig med, mens de fandt deres pladser ved bordene.

Som klokken slår 19:30 rejser mødelederen sig op og præsenterer aftenens forløb, og giver umiddelbart derefter ordet til Jeanette.

Den troende: en personlig troshistorie

Jeanette lægger ud med at tale om, hvordan hun oplevede en gymnasietid, hvor samtalerne med vennerne primært omhandlede overfladiske ting. Det ærgrer hun sig stadig over, og opmuntrer derfor de lyttende gymnasieelever til at lade deres egne venskaber gå dybere.

En pointe som også er vigtig for Skepsis arrangørerne.

”De her aftener er med til at åbne op for dialog. Det giver anledning til at føre venskaber ind i en snak om liv og tro,” siger Niels Peter Christensen, som er bestyrelsesmedlem ved Aarhus GymKFS.

Jeanette fortæller om overfladiske ting, der kom til at fylde for hende i gymnasietiden i stedet for Gud. Hun taler ærligt om, hvordan disse ting blev det grundlag, hun forsøgte at bygge tilværelsen på gennem gymnasietiden. Hun fandt dog til sidst tilbage til sin dybe relation med Gud og støtten hos ham.

En stemning af åbenhed

Jeanette afslutter sit oplæg ved at lægge op til snak ved bordene, hvor gymnasieeleverne og de velplacerede LTC’ere begynder at tale på livet løs.

Andreas Kure, som går på Langkær Gymnasium, fortæller, hvordan debatten om religion fylder rigtig meget på gymnasiet. Derfor synes han, at arrangementet giver ham mulighed for at fordybe sig lidt mere i kristendommen, og dermed være mere velovervejet i sin tilgang til religion.

Efter en halv times snak ved bordene åbnes der op for, at gymnasieeleverne kan stille spørgsmål til Jeanette. Det bliver til 22 spørgsmål. Størstedelen af spørgsmålene er af personlig karakter enten for Jeanette eller for den spørgende.

Oplægget og den efterfølgende samtale ved bordene havde skabt en atmosfære, hvor også KFS’erne følte sig frimodige nok til at søge råd og svar på deres egen personlige undren.

Aftenen var i det hele taget kendetegnet ved en stemning af åbenhed og tryghed.

”Til sådan et arrangement som det her, er der bare en gensidig respekt for hinanden og hinandens synspunkter. Det fungerer fordi, det er så personligt for hende. Jeg bliver så fascineret af kristne, som bare har troen,” siger Magnus Ebsen Bøgelund Pedersen, som går på Statsgymnasiet.

En afsluttende opfordring

I sit svar på aftenens sidste spørgsmål, opfordrer Jeanette de fremmødte til at forsøge at finde Gud, lige der hvor de er – for der er ikke noget rigtig svar på, hvordan man kommer nær Gud. Hun opfordrer til, at man på sin egen måde prøver at skabe en relation til Gud.

Efter mødelederen har afrundet aftenen er det ikke alle, der tager direkte hjem. Flere blev og forsatte de gode snakke.

”Ofte bliver det liggende i folks tanker de følgende dage, og så kommer de tit med opfølgende spørgsmål, som de har tænkt over. Så det har givet mig en naturlig overgang til et åbent forhold om tro med mine klassekammerater,” afslutter Niels Peter.