Debataften: Findes Gud?

Findes Gud? Dette var emnet til en debataften på Frederiksborg Gymnasium & HF i Hillerød, hvor 160 unge mennesker var samlet til en debat mellem Ateistisk Selskab og Center for Kristen Apologetik.

Debataften: Findes Gud?

Af David Skovbjerg, KFS’er på Frederiksborg Gymnasium

Den 20. september 2017 afholdte Frederiksborg Gymnasium & HF i samarbejde med KFS Hillerød en debataften, som omhandlede Guds eksistens.

KFS-gruppen i Hillerød var initiativtager og hovedarrangør bag arrangementet, som er et koncept udviklet af Ateistisk Selskab og Center for Kristen Apologetik.

Samarbejde med gymnasiet

I samarbejde med gymnasiet blev aftenen hurtigt en realitet. Skolen betalte de penge som projektet kostede, og tildelte officiel dato og lokale til arrangementet, mens KFS Hillerød trak det praktiske læs på dagen.

For KFS-gruppen var det vigtigt, at folk skulle føle sig tilpas, så der blev lagt en plan for bordopstilling, bagt store mængder af kage, og der blev sørget for vand og kaffe til fri afhentning efter debatten. Ligeledes var det gruppen, der ryddede op efter debatten.

Aftenen blev dannet med tanke på at give eleverne på gymnasiet argumenter til selv at begynde at overveje hvorvidt, Gud eksisterer eller ej.

Formand for KFS Hillerød, Rasmus Nymann Eriksen, forklarer det således: ”Det var ikke med henseende på at omvende i den ene eller anden retning, men at udfordre teister såvel som ateister til at tænke over, den holdning som den enkelte nu må have”.

Debat i tre dele

Den officielle aften begyndte klokken 19.30, hvor hver debattør fik 15 minutter til at præsentere sit standpunkt. Kristoffer Kruse, teologistuderende på Menighedsfakultetet, repræsenterede det gudseksisterende syn, og Simon Ørregaard, tidl. Jehovas vidne, var talsmand for synet, at Gud ikke eksisterer.

Da både Kruse og Ørregaard havde fortalt om deres verdenssyn ift. Guds mulige eksistens, fik de hver 10 minutter, hvor de måtte forsvare deres syn eller stille spørgsmål til moddebattørens holdning.

Alt dette foregik på et respektfuldt niveau, overfor et publikum med en tydelig interesse i det, der blev sagt fra scenen. Der blev lyttet opmærksomt uden tilråb til den ene eller anden debattør.

Den sidste tredje del af aftenen foregik ved, at tilhørerne nu havde mulighed for at stille spørgsmål til debattørerne, hvor henholdsvis Kruse eller Ørregaard efter evne besvarede spørgsmålene.

Her forekom stor aktivitet fra de fremmødte elever, og det store engagement resulterede i, at der beklageligvis ikke var tid til alle spørgsmålene. Der lød dog en opfordring til at føre debatten videre bagefter.

Reaktioner fra de fremmødte

Gældende for de fremmødte efter debatten var en vældig snak og visse steder også heftig diskussion. Der var spredte meninger om de to debattører, og hvad de havde sagt.

Tor Ohlsson, en ateistisk elev fra gymnasiet, vurderede om Ateistisk Selskabs repræsentant: ”Simon Ørregaard havde en god taleevne, hvor han var dygtig til at fange folk, men en problematik var, at han virkede lidt uforberedt. Han havde ligeledes sagt, at han var en ydmyg ateist, men det var ikke lige det, han fremstillede mest, når han talte til og om Kristoffer eller om sig selv”.

Generelt var der blandt elever de elever, der blev efter debatten, en enighed om, at Kruse havde virket forberedt og mere velbevandret inden for debatten, selvom den enkelte ikke nødvendigvis var enig i alle hans påstande og de dertil liggende belæg.

God respons fra eleverne

Der var ingen, der udtrykte fortrydelse ved, at være mødt op, og aftenen syntes til at have virket i forhold til formålet om at starte en overvejelse op hos de fremmødte. For både religiøse såvel som ateister gjaldt, at man var blevet udfordret på sit ståsted, og man dermed havde fået ting til eftertanke.

For Hillerød KFS havde det altså vist sig som en succesfuld og god aften, hvor målsætningen var blevet opnået.

Rasmus Nymann Eriksen fortæller som afsluttende bemærkning: ”Noget af det bedste ved aftenen var for mig, at der var et stort engageret fremmøde. Aftenen havde været meningsløs uden stærkt fremmøde fra personer med flere forskellige holdninger til emnet.”

For KFS Hillerød blev det en aften, de kun kan anbefale til andre KFS grupper, samt en oplevelse, der har ført til opmuntring om at lave flere lignende arrangementer – for at kende Jesus og gøre Jesus kendt.


Læs mere om konceptet bag debataftener med Center for Kristen Apologetik og Ateistisk Selskab på CKAs hjemmeside her.