Convinced?-uge i København

For godt en uge siden blev en såkaldt missionweek gennemført i København, hvor omkring 300 videregående studerende hørte oplæg om indvendingerne mod den kristne tro, og hvor omkring en håndfuld fortsætter i åbne bibelstudiegrupper.

Fra den 12.-15. november var der missionweek i København under det overordnede tema Convinced? (på dansk: overbevist?). En missionweek er et koncept, som KFS har fået inspiration til fra England, hvor der også kom flere gæster fra, som bidrog med oplæg. Eksempelvis hovedtaler Michael Ots, som arbejder med universitetsevangelisation i England.

En missionweek er en uge, hvor man på en særlig måde sætter Jesus på dagsordenen i en by, og det var netop, hvad der foregik i København den uge. Fem studiesteder bød på oplæg om en indvending mod den kristne tro med efterfølgende debat. Dette fænomen kaldes lunchbars, da der også uddeles gratis frokost til de fremmødte.

Plads til alle
”Der var rigtig mange mennesker, som rykkede sig i løbet af ugen. Mange KFS’ere havde bedt for deres venner, og de oplevede at mange flyttede sig i løbet af ugen.” siger studentersekretær i København, Carsten Espersen, som har været tovholder på projektet sammen med en styregruppe af frivillige KFS’ere.

Et sted var Center for Sundhed og Samfund, hvor der blev arrangeret fire lunchbars. Her kom der mellem 50 og 70 i løbet af ugen. I alt kom der cirka 400 studerende, hvor omkring 300 ikke var tilknyttet KFS. Og der var plads til alle, uanset hvordan de forholdt sig til kristendommen.

”De, der kom, var på mange forskellige stadier, og de kunne være med. Selv dem, der var meget skeptiske, synes, det var okay at være der og følte, at de kunne stille spørgsmål” siger Carsten.

Aftenmøder
Ud over de i alt 10 lunchbars – plus en enkelt ”aftenlunchbar” – var der de fire aftenmøder på Nansensgade, som præsenterede Jesus i relation til områder, der fylder meget i studenterlivet. Overskriften for disse møder var Convinced this is all? (på dansk: overbevist om at dette er alt?), hvor de enkelte aftener handlede om succes, selvbilleder, relationer og meningen med livet.

Hvert aftenmøde begyndte med en video, hvor forskellige mennesker blev spurgt, hvad de mente om aftnens emne. Herefter var der et indslag af en art, eksempelvis drama, inden Michael Ots gik på og talte. Der var også mulighed for at svare på oplægget og at stille spørgsmål. Det sidste eksempelvis via en sms, så de fremmødte kunne stille de mere svære spørgsmål.

”Før mødet kom der et telefonnummer op, hvor folk kunne stille deres spørgsmål på en SMS – man kunne også stille spørgsmål fra salen – og det, synes jeg, fungerede rigtig godt. Så var det nemmere at stille nogle svære spørgsmål, og måske var der også nogle, som ellers ikke ville have stillet spørgsmål, som gjorde det.” fortæller tovholderen, som også har oplevet at Gud var med, selvom der var mange praktiske udfordringer.

Uncover-grupper
”Vi har oplevet, at der var masser af ting, vi skulle korrigere for, men har også haft en oplevelse af at blive mindet om vores afhængighed af ham. Og der var også en masse forskellige studerende, som har hjulpet til undervejs.”

Missionweek’en bliver fulgt op af et par studiegrupper, som tager udgangspunkt i Uncover et britisk materiale til i fællesskab med medstuderende at undersøge nærmere hvem Jesus er ud fra Lukasevangeliet. Indtil videre ser det ud til at omkring fem vil deltage i en sådan gruppe, men flere grupper er muligvis på vej. Derudover er der nok nogle, somblot vil tale med en kristen ven.

”Der starter nok et par one-on-one grupper, men lige nu er der nok en håndfuld, der vil være med til at starte. Derudover var der ni, der havde skrevet deres venner på, så jeg har haft mange sjove samtaler med folk, som ikke kunne huske at have været til et event. Andre var måske ikke klar til Uncover, men ville gerne høre mere, når der skete noget igen.” forklarer Carsten, som oplever en meget klar opbakning til at gennemføre missionweek næste år.