Convinced?-uge i København

I sidste uge løb Convinced? af stablen i København. Ugen bød på events på studiesteder og aftenmøder, hvor et nyt koncept blev prøvet af.

Convinced?-uge i København

Fra mandag til torsdag i sidste uge afholdt KFS i samarbejde med andre ungdomsforeninger i København en række events under temaet Convinced? 

Ugen bød på lunchbars tirsdag, onsdag og torsdag på Københavns Universitet Amager, KUA, og Frederiksberg Seminarium. Herudover inviterede Convinced?-folkene til tre aftenarrangementer de tre dage. Mandag blev internationale studerende fra Danmarks Tekniske Universitet, DTU, inviteret på aftensmad. I forbindelse med det, var der nogle studerende, der tog på kollegiemission på DTU’s kollegium.

Carsten Kofoed Espersen er ansat som dialogsekretær i KFS, og netop disse eventuger – både i København og andre studiebyer – er en central del af hans arbejde.

Nyt koncept afprøvet
Denne gang blev et nyt arrangement testet, nemlig filmaften.

”Vi havde bestemt, at vi ville prøve en filmaften, fordi det nogle gange handler om at få en anledning til at snakke om de store spørgsmål, og kristendommen måske ikke lige er der, man vender sig hen. Den anden grund er, at vores liv er en historie, og en film er også en historie. Derfor er der noget i det format, som kan noget særligt. Det er ikke sikkert, at filmen giver en masse svar, men den kan rejse en masse spørgsmål,” siger Carsten og forklarer, at det sociale aspekt i at se en film også er et vigtigt element, som ikke er så tydeligt til de andre arrangementer.

I løbet af ugen oplevede de kun meget få negative reaktioner fra de studerende, selvom der var nogle.

”Modstanden viser for mig nødvendigheden for at være der, og den nysgerrighed og åbenhed, der var, viser behovet for at være der. Begge dele opmuntrer mig til at gøre det,” mener Carsten.

De har besøgt Frederiksberg Seminarium hver gang, der har været eventuge i København, hvilket Carsten nævner som én mulig forklaring på, at de oplevede en mætning på stedet, som blandt andet kom til udtryk i en mindre tilslutning til arrangementerne end sædvanligt.

”På Frederiksberg var det negative måske lidt, at der var en apati – en mæthed. Der var en lokal præst med, som sagde, at det var fantastisk, at folk mødte op til det, selvom vi tænkte, at der ikke var så mange, som der plejede. Det var meget godt at have en ny mand med, som kunne opmuntre os i det,” siger Carsten og pointerer, at der jo stadig var en del, som mødte op til de tre lunchbars på stedet.

Små opmuntrende dryp
På KUA var der en god stemning, og de følte sig velkomne. Her kom der mellem 30 og 40 til lunchbarerne de tre dage.

”Det var fedt, at det så ud som om, at vi havde ramt et event, som de også synes var hyggeligt,” synes Carsten.

Carsten fortæller flere små opmuntrende historier. Blandt andet om en pige, som synes det lød godt, men havde svært ved at se, at hun selv kunne komme til tro. Hertil svarer en veninde, at hun havde det på samme måde for et års tid siden, hvor hun i dag er nået dertil, hvor hun siger, at hun tror på Jesus.

En anden opmuntrende oplevelse er, at to mandlige studerende havde siddet i en snak omkring to spørgsmål, nemlig hvorfor Gud overhovedet er vigtig, og om man ikke bare kan være et godt menneske. Netop disse to spørgsmål var temaerne for de to sidste aftenmøder, og det var nødvendigt at pointere for de to, at temaerne altså var fastlagt inden ugen gik i gang.

Sådanne opmuntrende små dryp er der mange af, selvom der ikke er så mange kontakter at følge op på bagefter.

”Det er et langt sejt træk nogle gange, men med nogle lysglimt ind imellem, som viser, at det måske ikke er helt dumt, det vi render rundt og laver,” afslutter Carsten.