Bestyrelse

En medlemsvalgt bestyrelse

Bestyrelse

KFS’ bestyrelse består af op til 15 medlemmer og op til to suppleanter. Bestyrelsen vælges af og blandt medlemmerne af KFS ved den årlige generalforsamling og mødes fire gange om året.

Mellem bestyrelsens møder behandler forretningsudvalget (FU) og økonomiudvalget (ØU) de løbende sager. Direkte under bestyrelsen hører desuden forlagsudvalget for Credo.

Medlemmer af bestyrelsen sidder for en toårig periode. Næste valg finder sted på Påskelejr 2022 palmesøndag d. 10. april. Tidspunkt varsles til medlemmer senest otte uger før.

Bestyrelsen kan kontaktes på formand@kfs.dk.

KFS’ bestyrelse 2021

(På valg i 2022)

 • Ellen Esmarch Pedersen (næstformand i bestyrelsen)
 • Lukas Kaarby
 • Eskil Lyngsøe Poulsen
 • Kristoffer Roager
 • Frederik Hauge (menigt medlem af FU)
 • Sarah Morthorst (menigt medlem af ØU)
 • Benjamin Birk Christophersen

(På valg i 2021)

 • Per Ladekjær (Formand i bestyrelsen)
 • Erik Nedergaard Hansen (Formand for ØU)
 • Ellen Højlund Wibe
 • Vicky Gaedt Kastbjerg
 • Rasmus Vævest Nymann Eriksen
 • Anine Madvig Struer
 • Kenneth Kjær Jensen
 • Rebecca Baltzer Stidsen

 

Udover den valgte bestyrelse deltager også eventuelle suppleanter og KFS’ daglige ledelse i bestyrelsesmøderne. Daglig ledelse og suppleanter har taleret, men ikke stemmeret.:

 • Peter Leif Mostrup Hansen (daglig ledelse, LTC-forstander)
 • Christian Rasmussen (daglig ledelse, generalsekretær, medlem af FU og ØU)
 • Peter Bjerre (daglig ledelse, sekretariatsleder, medlem af FU og ØU)

Find referatet fra seneste generalforsamling nedenfor:

Referat - Generalforsamling 2021