Fag-tro

Fag-tro fællesskaber

Få inspiration og ideer nedenfor til kurser og undervisningstilbud, workshops, hjælp til opgaveskrivning, litteratursøgning eller studiematerialer hos KFS’ samarbejdsorganisationer.

KFS har et samarbejde med en række organisationer og netværk med det formål:

  • at støtte og inspirere studerende til at arbejde med forholdet mellem den kristne tro og de faglige udfordringer i studiet
  • at give medstuderende kristne vinkler på faglige spørgsmål

Dansk Bibel Institut (DBI)
DBI er et studiested for teologer, religionsstuderende og folk, der skal arbejde med tværkulturel mission. Det er et ressourcested for menigheder præster og ledere, en stemme i den kirkelige og folkelige debat og en videnskabelig institution, der forsker i det kristne budskab og dets konsekvenser i vores tid og arbejder for, at menigheder og andre kristne fællesskaber bliver præget af glæde over evangeliet, tillid til Bibelen og kærlighed til mennesker.

Læs mere: www.dbi.edu
Kontakt: dbi@dbi.edu

Dansk Kristelig Sygeplejeforening (DKS) 
DKS henvender sig til alle faggrupper inden for sundheds- og sygeplejen og arbejder med at skabe sammenhæng mellem fag og tro for både studerende og færdiguddannede. Målet er at vise, hvordan livssyn og tro er en ressource i hverdagen og pege på, at det enkelte unikke menneske skal behandles med respekt og værdighed, og at mennesket altid er livet værd.

De udgiver et blad, arrangerer temadage, deltager i debatten og har tilbud om vejledning samt supervisionsgrupper.

Læs mere: www.dks-forum.dk
Kontakt: dks.forum@gmail.com

Kristent Pædagogisk Institut (KPI)
Kristent Pædagogisk Institut har fag/tro-arbejdet blandt lærerstuderende som et af sine satsningsområder. KPI tilbyder kurser, ideer til bacheloropgaver, supervision og bøger om pædagogik og kristendom.

Læs mere: www.kpi.dk
Kontakt: chp@kpi.dk

Menighedsfakultetet (MF)
Menighedsfakultetet tilbyder undervisning på akademisk niveau for teologi- og religionsvidenskabsstuderende. Målet er at udruste de studerende til at formidle evangeliet som præster, forkyndere og undervisere.

Læs mere: www.teologi.dk
Kontakt: mf@menighedsfakultetet.dk

Origo
Origo er en lille gruppe kristne naturvidenskabsmænd, som udgiver et lille tidsskrift om tro, viden og skabelse, der er er rettet mod gymnasieelever. Vi driver www.skabelse.dk hvor du gratis kan læse næsten 200 danske artikler om skabelse, og der kommer hele tiden flere. Skriv til vores hotline hvis din biologilærer bliver for streng eller hvis du vil have hjælp til opgaver.

Læs mere: www.skabelse.dk
Kontakt: krul@skabelse.dk

Pædagogisk Forening – Foreningen af Kristne Friskoler
Pædagogisk Forening er et netværk bestående af kristne fri- og efterskoler. Foreningen arbejder med sammentænkningen af kristendom og pædagogik på bibelsk grund.

Læs mere: www.kristne-friskoler.dk
Kontakt: web@kristne-friskoler.dk

Selskab for Kristne Psykologer
Kristne Psykologer er er en gruppe kristne psykologer og psykologistuderende, der i kraft af deres tro på Gud og hans søn Jesus Kristus, og en bibelsk skabelsestro, beskæftiger sig med forholdet mellem kristendom og psykologi

Læs: www.kristne-psykologer.dk
Kontakt: jette@grooss.net