Israelere: Vi kan lære af hinanden!

Israelere: Vi kan lære af hinanden!

Efter næsten to uger i Danmark har to israelske studerende mødt mange danskere, og de slår fast, at danskerne er varme under den kolde indpakning. Danmark er ikke som Mellemøsten, og derfor kan vi lære meget af hinanden!

FlowTwo,  

Af Dinna Bjerrum Swartz

”I bund og grund er vi jo alle én nation, vi er alle kristne brødre og søstre,” understreger Neeman Melamed. Han er jødisk studerende i Jerusalem. Bshara Sakass er israelsk araber og studerer i Tel Aviv. Israelsmissionen har inviteret dem til Danmark for at møde danske, kristne studerende og opleve, hvordan KFS fungerer i Danmark. 

Frimodighed og rødder
Bshara og Neeman er enige om, at danskere og israelere har meget at lære af hinanden. For eksempel mener Bshara, at kristne i Israel er mere frimodige og tør at tale åbent om tro med deres studiekammerater. Han håber, at danskere kan lære samme frimodighed, selvom religion virker til at være mere privat i Danmark.

Neeman håber at kunne inspirere danskere til at gå tilbage til deres rødder. I Israel læser kristne det gamle testamente lige så meget som det nye, og de understreger konstant vigtigheden af, at Bibelen er én bog! Jesus henviste også til det gamle testamente. 

”Jeg håber, at danskere også må opdage, hvor vigtig det gamle testamente er for at lære Gud at kende.”

Neeman er en del af komiteen i FCSI (Fellowship of Christian Students in Israel) og leder FCSI gruppen på sit universitet, mens Bshara er en del af sin universitetsgruppe.

Neeman

Studenterarbejde er også forsoning
Jøder og arabere går rundt side om side på universiteterne i Israel. Derfor er det også en opgave for FCSI at samle jøder og arabere i fællesskab om Jesus. Det er sjældent, at disse to grupper mødes, men når Jesus er i centrum bliver det muligt.

”Studenterarbejdet giver os mulighed for at være en enhed med både arabere og jøder. Og det er en kraftfuld respons til de spændinger, der er i Mellemøsten. Det kan være svært at skulle være i samme fællesskab, men Jesus sagde, at vi skal være i enhed med hinanden,” forklarer Neeman.

”For mig er FCSI en mulighed for, at jeg kan diskutere vigtige emner med andre kristne på mit studiested,” fortæller Bshara.

”Jeg kan rigtig godt lide, at jeg i FCSI kan møde andre studerende fra hele Israel, og så kan vi studere Bibelen sammen.”

Bshara

Intolerance og individualisme i Israel
Som studerende på Hebrew University i Jerusalem oplever Neeman, at der er fuldstændig ytringsfrihed, men så snart han siger, at han kender sandheden, bliver han stemplet som intolerant. 

”Når jeg fortæller andre studerende, at jeg tror, at Jesus er den eneste vej til sandheden, så synes de, at jeg er snæversynet. Jeg tror, at det minder meget om de sekulære universiteter i Danmark. Det enkelte menneske er så meget i centrum, at det kan være svært at få plads til Gud.”

Men på trods af individualisme, så er israelere meget nysgerrige efter at finde ud af, hvem Gud er.

”Sidste år var der 16.000 israelere, der googlede: Hvem er Jesus?,” fortæller Neeman. 

”Det giver mig frimodighed til at fortælle om Jesus.”

Bshara går på Tel Aviv Universitet. Her er han et mindretal, fordi han er araber og kun et lille mindretal af araberne i Israel er kristne. Så Bshara er et mindretal i mindretallet.

”De fleste kristne arabere er blevet kulturkristne, og troen betyder ikke noget for dem mere. Så for mig kan det godt være rigtig svært at tale med andre studerende om mine interesser. Nogle gange kan jeg godt føle mig ensom på studiet. Derfor er jeg så glad for FCSI!”

Gensidig inspiration
Neeman og Bshara slutter af med at fortælle, hvilke erfaringer de tager med sig hjem.

”Vi har lært meget om, hvordan man organiserer en stor lejr som Påskelejr. Danskere overholder tiderne, og det er godt. Gud elsker orden,” siger Neeman med et smil. Han supplerer,

”Derudover var det godt at se interaktionen mellem deltagere og talere på Påskelejr. Der var mulighed for en sund diskussion.”

Bshara oplevede en behagelig atmosfære under lejren, og han synes programmet var godt sammensat.

”Jeg synes, det er godt at have andre aktiviteter på programmet som eksempelvis sport. Det giver et godt sammenhold. Og så er det fedt med de mange seminarer. Formen er god, og det er dejligt selv at kunne vælge.”

Og så er der lige det med os danskere. Vi er måske ikke ligeså kølige, som vi selv går og tror:

”Danskere er ikke kolde. I møder os med interesse og spørger os. I er åbne, og vi har mærket jeres hjerter” fortæller Neeman. 

Bshara nikker med og tilføjer: ”Men måske kan I lære at bruge mere tid på bøn og bibellæsning. Det renser hjertet og styrker forholdet til Gud.”

 

Vil du gerne opleve FCSI og møde studerende i Israel? Bliv volontør i Israel med Israelsmissionen og få FCSI, jødisk og arabisk kultur og Bibelens geografi under huden. Læs mere på ung.israel.dk.

URL: https://kfs.dk/internationalt/israelere-vi-kan-laere-af-hinanden/