Fortæl om forkyndelse

Fortæl om forkyndelse

Projekt god forkyndelse har brug for din hjælp til at svare på et spørgeskema. Dette er en oplagt mulighed for dig til at hjælpe fokyndelsen i Danmark til at blive endnu bedre.   

FlowTwo,  

Hvad er god forkyndelse, og hvordan får vi mere af den? Det er 11 organisationer (se nederst) gået sammen om at finde ud af i Projekt god forkyndelse. 

KFS er med i Projekt god forkyndelse. Det er vi, fordi god forkyndelse er en vigtig byggesten i KFS’ vision at kende Jesus og gøre ham kendt.

Uanset om du er forkynder eller tilhører, vil vi opfordre dig til at udfylde det relevante spørgeskema, så styregruppen får så mange besvarelser at arbejde med som muligt. Hvis du både er forkynder og tilhører, kan du udfylde begge spørgeskemaer.

Projektets formål er at undersøge forkyndelsen i de kirkelige sammenhænge, som de 11 organisationer dækker.

Projektet vil sætte ord på, hvad god forkyndelse er. Og det vil inspirere både forkyndere og tilhørere til at fremme god forkyndelse.

Det kan du bidrage til
Projektet kan faktisk slet ikke undvære dig!

En central del af projektet er nemlig at gennemføre to spørgeskemaundersøgelser – en for tilhørere og en for forkyndere.

Gå ind på www.godforkyndelse.dk og vælg spørgeskema.

Denne og andre undersøgelser i projektet kommer til at danne grundlag for udgivelse af materialer og foredrag for både tilhørere og forkyndere. Der planlægges desuden en stor konference for forkyndere.

Vi tror ikke, at dette projekt er altgørende for forkyndelsen! Det eneste altafgørende er nemlig Guds ords og Helligåndens virke. Men vi mennesker har et ansvar for ”håndværket” i forkyndelsen. Og her kan du yde stor hjælp ved at svare på et af spørgeskemaerne.

 

På forhånd HJERTELIGT TAK!

Generalsekretær Robert Bladt

Anna-Kathrine T. Pedersen, KFS’ repræsentant i styregruppen

______________________________

Styregruppen, der leder projektet består af: 

Børge Haahr Andersen, Dansk Bibel-Institut
Leif Andersen, Menighedsfakultetet 
Henrik Nymann Eriksen, Evangelisk Luthersk Netværk 
Peder Østergaard Jensen, Evangelisk Luthersk Mission 
Kurt Kristensen, Indre Mission
Lars B. Larsen, LMBU
Torben Mathiesen, Ordet og Israel 
Arne Pedersen, Den danske Israelsmission 
Anna-Kathrine Thunbo Pedersen, Kristeligt Forbund for Studerende
Carsten Hjorth Pedersen, Kristent Pædagogisk Institut
Reidar Puggaard Poulsen, Luthersk Mission

URL: https://kfs.dk/initiativer-og-projekter/fortael-om-forkyndelse/