"Velkommen til København," fra os der tror på Gud

"Velkommen til København," fra os der tror på Gud

For tredje gang bød en række kirker og kristne organisationer i år nye studerende velkommen til København. Med cykelreparation, sponsorløb og folkekøkken ønsker vi, at så mange studerende som overhovedet muligt må møde en engageret og relevant kristendom med plads til dem.

FlowTwo,  

Af Kristian Kappel, Studentersekretær i København

”Hvorfor i alverden gør I det her?”

Solen skinner og musikken banker ud over Dronning Louises Bro – det altid kaotiske knudepunkt for cykeltrafikken i København. Efter sigende passerer op til 20.000 cykler dagligt forbi lige præcis her.

Derfor er det selvfølgelig et oplagt sted for det første event i Velkommen til København 2017 – ”cykelfix”. I alt er vi ca. 20 m/k – hvoraf ca. 8-9 stykker har modet til at kaste sig ud i at fikse cykler, smøre kæder og pumpe dæk. Resten deler kaffe ud, forsøger at holde styr på køen og svarer derudover på nysgerrige spørgsmål – særligt spørgsmålet om ”hvorfor” – når vi åbenlyst ikke tjener en krone på projektet. Nogle får et kort svar i retning af: ”vi er en masse kirker, som gerne vil gøre noget godt for de nye studerende, som flytter til byen”. Andre får en længere snak og en invitation til at kigge forbi til torsdagens sponsorløb eller til folkekøkkenet fredag.

Sponsorløb og Folkekøkken

I alt består Velkommen til København i år af tre dage med hver sit event. Cykelfix onsdag. Sponsorløb torsdag til fordel for Night Light Café – et tværkirkeligt projekt, som arbejder med at give handlede kvinder i prostitution på Vesterbro en hjælpende hånd. Og Folkekøkken fredag, hvor der er god tid til at få talt sammen og lære nye at kende.

Igen i år oplevede vi at få rigtig mange møder og samtaler med folk, som vi ellers aldrig ville være kommet i kontakt med – og enkelte tog også imod invitationen til at kigge forbi en kirke eller et fællesskab. Derudover fik vi vist fanen, og vi fik fortalt rigtig mange mennesker, at der i København findes en masse kirker og kristne fællesskaber, hvor studerende deltager aktivt, hvor formen er mere uformel og hvor de altid er velkomne.

Bøn som forberedelse

Som forberedelse til de tre events afholdt vi – som vi har gjort de tidligere år – en forbønsaften i ugen op til, hvor der var god til at bede for de tre events, for semestret generelt og for studiesteder, undervisere og medstuderende.

Fordi kirken også er en del af København

Velkommen til København er sat i verden, fordi kirker og kristne foreninger også er en del af København. Hver uge og hver søndag inviteres der til et væld af arrangementer, debatter, gudstjenester og fællesskaber rundt omkring i byen – som regel i en kirkebygning eller et menighedshus af en slags. Og hver uge samles masser af studerende i de fællesskaber. Men det er helt sikkert muligt – og nok endda sandsynligt – at gennemføre et helt studie i København uden nogensinde at opdage den del byens liv og uden nogensinde at få en invitation til at undersøge det der med Gud nærmere. Derfor skal vi, kirker og foreninger, selvfølgelig ud i byen engang imellem, så vi kan møde den og den kan møde os.

Et kirke-samarbejde

Velkommen til København er et samarbejde på tværs af kirker og foreninger, som ellers ikke er specielt ens. Men vi tror på den samme Gud, og ham ønsker vi alle sammen, at vores by skal have mulighed for at møde. Det er et godt fundament for samarbejde. Samtidig har det været en af de store sidegevinster gennem de sidste to års Velkommen til København, at vi, som til daglig sidder i hver vores kirke med hver sit fællesskab, har mødt hinanden på kryds og tværs og har lært hinanden at kende.

Du kan se mere på www.velkommentilkbh.dk eller på www.facebook.com/velkommentilkbh

URL: https://kfs.dk/events/velkommen-til-koebenhavn-fra-os-der-tror-paa-gud/