Vi har brug for Guds hjælp

Vi har brug for Guds hjælp

Sæt struktur på din forbøn for KFS med den nye bedeliste.

FlowTwo,  

Download KFS’ bedeliste for skoleåret 2013-14, hvis du ikke har fået den sammen med Til Tro.

Vi har også lavet den i en meget læsevenlig udgave med sort skrift på hvidt papir.

Bed sammen med os!

URL: https://kfs.dk/organisation/vi-har-brug-for-guds-hjaelp/