Generalens: Kirken og spin

Generalens: Kirken og spin

Læs Generalens bagsideklumme om, at tingene rent faktisk kan være, som de ser ud til.

FlowTwo,  

Spin er på danskernes dagsorden. Ikke uden grund. Politikere ansætter særlige rådgivere – også kendt som „spindoktorer“ – som aldrig før. Enhver politisk udmelding analyseres for sin spin-faktor. Politiske kommentatorer og hele tv-programmer lever af at gætte på, hvad regeringen egentlig har til hensigt, når den foreslår, at arbejdstiden skal sættes op – eller skatten på arbejde ned – eller folkepensionen op.

Personligt har jeg vanskeligt ved at finde ud af, hvad der er op og ned. Har politikere altid skumle, uudtalte dagsordener blinkende bag deres udspil, forslag og fortalelser? Siger de konsekvent noget andet end det, de har lyst til at sige, for at „spinne“ opinionen og deres politiske modstandere om en lillefinger?

Jeg har lagt mærke til, at denne forventning om, at politikere handler ud fra strategiske hensyn og ikke ud fra deres indre overbevisning, smitter af på kirken. Ikke kun folkekirken, men også vi langt mindre aktører i kirken. Der fokuseres mindre på, hvad der siges og gøres, og mere på hvorfor det siges og gøres, og hvilken effekt, det har.

Et eksempel er kirkelederes udtalelser om den nye ægteskabslov og vielsesritualet for to af samme køn. Selv de, som er enige i udtalelsernes indhold og forudsætning, kritiserer dem for at være ukloge og ikke at tage hensyn til konsekvenserne. Eller når der ansættes en medarbejder i en kirke eller kirkelig organisation, spekuleres der i, hvilket signal der nu sendes, hvad intentionen er, og hvem han eller hun er blevet påvirket af.

For nogle af os er spinning noget, man gør i et motionscenter. Medarbejdere er nogle, vi ansætter, fordi vi gerne vil have drevet mission, og udtalelser springer ud af, at vi har noget på hjerte. Nogle gange er dagsordenen synlig og virkeligheden kedelig. Beklager!

Eller som Kaj Munk sagde i en samtale med Hal Koch: „Jeg spørger ikke om følgen, men kun om sandheden. Jeg ville ikke tale, hvis jeg ikke havde noget på hjerte.“ Så kan man jo kun gisne om, hvorvidt han havde gennemtænkt konsekvenserne af den indstilling!

URL: https://kfs.dk/organisation/generalens-kirken-og-spin/