Proklama

Proklama: træningsforløb for universitetsevangelister

I studieåret 2017-2018 starter KFS et træningsforløb for folk, der har lyst til at blive udrustet til at formidle det kristne budskab forståeligt, relevant og tidssvarende indenfor uddannelsesmiljøerne og svare på indven­dinger mod kristendommen.

Forløbet vil bestå i 3 obligatoriske lørdagssamlinger og 1 frivillig weekendtur. På samlingerne vil fokus være på at forberede og afholde en lunch bar indenfor sit fagfelt eller interessefelt.

Forberedelsen ligger udover møderne, så der skal iberegnes læsning og skrivning ud over selve samlingerne. Derudover vil der være et obligatorisk curriculum, som vi vil læse før vi mødes og snakke om sammen.

Der vil også være et åndeligt fællesskab i form af bøn, lovsang og at dele liv.

Visionen fra KFS’ side er at oprejse den næste generation af formidlere til studiemiljøerne. Vi håber at deltagerne vil have lyst til at lade sig bruge til apologetiske og evangeliserende arrangementer på skoler og studiesteder, men det er ikke et krav.

Optagelseskrav:

  • Du er studerende på en videregående uddannelse.
  • Du forpligter dig på at deltage på CKA’s Apologia og Proklama-sporet på sommerskolen (kan dog dispenseres fra), samt 3 lørdagssamlinger i løbet af efteråret ’17 og foråret ’18.
  • Derudover er det frivilligt om man vil deltage på weekendturen i foråret.
  • Forløbet er gratis, men man skal selv afholde udgifter til Apologia, kost og logi i forbindelse med samlingerne.

Ønsker du at deltage så send en motiveret ansøgning til Hans-Christian Vindum Pettersson på hc@kfs.dk