Økonomi

Hvor får KFS sine penge fra, og hvad går de til?

Her kan du læse en opsummering af seneste årsrapport (2016). KFS’ indtægter kommer primært fra gaver, og udgifterne går hovedsageligt til lønninger. Hele årsrapporten findes nederst på siden.

Indtægter

KFS modtog i 2016 gaver fra 1669 privatpersoner, kirker og virksomheder. Det er 122 færre end i 2015, hvor særligt mange gav en jubilæumsgave til LTC’s 25 årsjubilæum. Af dem indbetalte 388 på en gavebrevsordning og 821 indbetalte på fastgiveraftale. På et år er antallet af gavebrevsydere steget med 14 personer. Det er en relativ lille stigning, men vi har de sidste mange år oplevet fald i antal af gavebrevsordninger, så vi håber det er en ny positiv tendens.

Vi satser meget på at få flere studerende til at tegne gavebreve, fordi det over årene skaber den mest stabile økonomiske understøtning af KFS’ arbejde.

Som det ses af cirkeldiagrammet over indtægter, er gavebrevene den markant største indtægtskilde. Gavebrevsyderne gav i 2016 i alt 3,4 mio. kr.

Udgifter

Mennesker er det vigtigste redskab i KFS’ arbejde. Mennesker, der bringer Bibelens budskab til studerende, og som hjælper og opmuntrer kristne studerende i troen. Derfor er løn den største udgiftspost i KFS. 9 KFS-ansatte arbejder i direkte kontakt med de studerende, og 9 andre arbejder med på samme sag enten ved at undervise på LTC eller stå for administrative opgaver.

Udgiftsdiagrammet viser, at cirka tre fjerdedele af KFS’ indtægter går til løn. De resterende udgifter fordeler sig på mange typer udgifter. Størst er fællesudgifter til administration og andet (f.eks. udgifter til materialer, telefon, porto, kopi, forsikringer, edb, revisor og kurser).

KFS videreformidler 6 % af gaveindtægterne foregående år til det internationale studenterarbejde gennem IFES og de samarbejdsprojekter vi konkret støtter i det internationale studenterarbejde.

Yderligere information
Du kan se flere detaljer om KFS’ økonomi i årsrapporten fra 2016 som du kan downloade herunder.

Årsrapport 2016 og budget for 2017 blev indstillet af bestyrelsen og godkendt ved generalforsamlingen søndag d. 9. april på Påskelejr i Skanderborg.