Bestyrelse

En medlemsvalgt bestyrelse

Bestyrelse

KFS’ bestyrelse består af 15 medlemmer og op til to suppleanter. Bestyrelsen vælges af og blandt medlemmerne af KFS ved den årlige generalforsamling og mødes fire gange om året.

Mellem bestyrelsens møder behandler forretningsudvalget (FU) og økonomiudvalget (ØU) de løbende sager. Under bestyrelsen hører desuden en række udvalg: forlagsudvalget for Credo Forlag, sekretærmødet og Til Tro-redaktionen.

Medlemmer af bestyrelsen sidder for en toårig periode. Næste valg finder sted på Påskelejr 2018 søndag d. 25. marts. Tidspunkt varsles til medlemmer senest otte uger før.

Bestyrelsen kan kontaktes på formand@kfs.dk.

KFS’ bestyrelse 2017

 • Ellen Esmarch Pedersen (næstformand og medlem af FU)
 • Jonas Kiil Sørensen
 • Eskil Lyngsøe Poulsen
 • Jette G. Christensen
 • Rasmus Nymann Eriksen
 • Kristoffer Roager
 • Anine Madvig Struer

(På valg i 2018)

 • Per Ladekjær (formand)
 • Erik Nedergaard Hansen (formand for ØU)
 • Ellen Højlund Wibe
 • Søren Edelmann Hammer
 • Niels Christian Askholm
 • Katrine Dahl Madsen
 • Sarah Thun Madsen

(På valg i 2019)

Udover den valgte bestyrelse deltager også eventuelle suppleanter og KFS’ daglige ledelse i bestyrelsesmøderne. Daglig ledelse og suppleanter har taleret, men ikke stemmeret.:

 • Jakob Højlund (daglig ledelse, LTC-forstander)
 • Christian Rasmussen (daglig ledelse, generalsekretær, medlem af FU og ØU)
 • Lars Bjerregaard (daglig ledelse, sekretariatsleder, medlem af FU og ØU)

Find referatet fra seneste generalforsamling nedenfor.