Om KFS

KFS er et fællesskab for studerende, som gerne vil lære Gud at kende

KFS er mennesker. Ganske almindelige studerende, der midt mellem lektier, madpakker, eksamener og sms’er ønsker at bruge tid på at være sammen om og med Gud – og på at udbrede kendskabet til ham.

KFS er et fællesskab, der er åben for alle, som har lyst til at være med, eller som blot vil vide noget om kristendommen.

KFS bygger sit arbejde på Bibelen som Guds troværdige ord og på den danske Folkekirkes evangelisk lutherske bekendelse.

KFS går ind for demokrati og trosfrihed.

Kristeligt Forbund for Studerende har to hovedformål:

  • At fortælle evangeliet til studerende
  • Hjælpe de kristne på studiestederne

Cirka 1200 studerende på gymnasiale og videregående uddannelser udgør kernen i arbejdet. De mødes jævnligt i grupper på deres studiesteder for at snakke om Gud, læse i Bibelen, bede sammen og fortælle deres studiekammerater om, hvad de tror på.

Hver år skriver KFS en årsrapport over arbejdet, som er vedhæftet som pdf nedenfor.

Få mest muligt ud af KFS og bliv medlem

 

 

 

Vedhæftede filer

Årsrapport 2016