Lærer til LTC

KFS søger lærer til LTC

Brænder du for at se unge mennesker vokse i troen på Jesus og i tillid til Bibelen? Vil du være med til at udruste dem til åndeligt lederskab og evangelisation på studiesteder i Danmark?

Fra 1. august 2018 søger LTC ny lærer, der elsker Jesus og holder af KFS, evangelisation og unge mennesker. Stillingen er på 70 procent for en femårig periode med mulighed for forlængelse.

Din profil

Du skal være evangelisk-luthersk kristen og vedkende dig KFS’ grundlag og formål.

Du brænder for evangelisation og kan sætte evangelisation på dagsordenen på LTC og i KFS. Du har en videregående uddannelse og undervisningserfaring. Du må gerne have været på bibelskole. Du har en sjælesørgerisk tilgang til mennesker. Du er omgængelig, tillidsvækkende og klar til at håndtere konflikter. Du er frisk på nye tiltag og måske selv en innovativ type. Du har sans for at lede mennesker gennem opgaveprocesser.

LTC og KFS’ profil

Som en del af KFS bygger LTC på luthersk teologi med Jesus, nåden, Skriften og troen som de centrale fokuspunkter. På LTC brænder vi for at finde dybere ind i hvilen hos Jesus og leve i efterfølgelse på nådens grund. Med det som fundament udruster vi vores elever til frimodighed i evangelisation, åndeligt lederskab og teamsamarbejde.

Vi er en væsentlig del af KFS’ arbejde med at kende Jesus og gøre Jesus kendt på studiesteder i Danmark og internationalt. Dette arbejde er LTCs eksistensberettigelse.

Arbejdsopgaver

Som LTC-lærer indgår du i LTCs lærerteam og har medansvar for LTC-hverdagen. Du får ansvaret for undervisning i evangelisation og kommunikation og formidling. Dertil kommer opgaven som vejleder for et LTC-team, personlig vejleder for 4-5 elever hvert år, vejledning i tjenesteforløb, deltagelse på KFS’ landslejre og forkyndelse på LTC og i KFS-regi. Herudover er der mulighed for undervisning i andre fag, evt. oprettelse af nye fag, deltagelse på LTCs årlige udlandstur, landsdækkende opgaver i KFS m.m.

LTC tilbyder

Vi inviterer til kollegialt teamsamarbejde med stor åbenhed og plads til uenighed, passion for friheden i Jesus, høj grad af indflydelse og personlig prægning fra den enkelte, et dynamisk, udviklende og omstillingsparat miljø med god plads til nye ideer. Vi står sammen om arbejdet, og vi gør det som hele mennesker.

I hverdagen med eleverne tilbyder vi et inspirerende miljø med teologisk rummelighed og stor grad af fortrolighed med eleverne.

Herudover indgår du i KFS’ kollegafællesskab og arbejder med på KFS’ mission og vision. Nærmeste overordnede er LTCs forstander.

Det er en fordel, hvis du vil bosætte dig i Ødsted. Vi opfordrer kvinder til at søge stillingen.

Stillingen aflønnes efter KFS’ lønpolitik, som kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatslederen, lars@kfs.dk

Ansøgning

Yderligere oplysninger om stillingen: Henvendelse til LTCs forstander Jakob S. Højlund, 6169 5191 el. jakob@kfs.dk

Ansøgningsfrist: 26. januar 2018

Ansættelsessamtaler afholdes 31. januar på KFS-centret i Ødsted

Ansøgning, CV og dokumentation for højest afsluttede uddannelse, samt eventuelle udtalelser sendes via mail som ét samlet pdf-dokument til LTCs forstander, jakob@kfs.dk