Mission i Grønland

Evangeliet til Grønland - via KFS'ere

Mission i Grønland

Tag til Grønland som volontør eller som job-missionær

KFS er en af de drivende kræfter i netværkssamarbejdet ’Evangeliet til Grønland’, som har fokus på mission og kristent omsorgsarbejde i Grønland.

Netværkssamarbejdet handler om mission og diakoni på mange felter i Grønland, men i KFS arbejder vi blandt studerene, og vi har derfor en stor vision om at nå de grønlandske studerende med evangeliet, der hvor de er. Det vil vi gerne se blive til virkelighed gennem KFS’ere og unge kristne, som for en kortere eller længere periode tager til Grønland for at arbejde der og samtidig være i konkret hverdagsmission blandt unge og studerende på en eller anden måde.

Hvis du vil læse mere specifikt om netværkssamarbejdet ’Evangeliet til Grønland’, som KFS er en del af, kan du læse mere om det her på facebook-siden: www.facebook.com/EvangelietTilGronland

Der er flere forskellige veje til at komme til Grønland i mission, men i KFS vil vi gerne pege på to meget fine muligheder, som kan hjælpe dig til at komme af sted til Grønland for en kortere eller længere periode.

1. Arbejd på volontørbasis
– bliv assistent på et Sømandshjem på Grønland:

Mest for unge og KFS’ere, som efter færdiggørelse af en ungdoms- eller gymnasieuddannelse gerne vil have et sabbatsår på volontørlignende basis i Grønland:

  • Vi har i KFS indgået et samarbejde med Sømandsmissionen omkring mission blandt unge og studerende på Grønland. De grønlandske sømandshjem har brug for mange assistenter til det daglige praktiske arbejde. Dette arbejde giver i sig selv gode muligheder for at være i hverdagsmission på jobbet i mødet med gæster og grønlandske kollegaer på sømandshjemmet. Men der er ydermere også de fleste steder gode muligheder for at gå ind i konkret missionsarbejde på fritidsbasis i nærmijøet blandt unge sammen med andre assistenter og kristne danskere, og vi håber meget på, at det vil kunne lykkes at få flere unge og KFS’ere til at blive assistenter for en periode på et sømandshjem i Grønland med et fokus, som hedder, at man ud over arbejdet på sømandshjemmet også gerne vil arbejde aktivt for at opsøge og lave noget konkret arbejde iblandt de grønlandske unge og studerende.

Vi i KFS vil støtte, inspirere og opmuntre jer, så meget, som vi overhovedet kan, så længe I er af sted. Vi har også en del ressourcematerialer, som vi gerne vil stille til rådighed for jer i det missionsarbejde, som I kommer til at stå med i en eller anden grad.

2. Arbejd i job-mission
– find et godt job i Grønland for en lidt længere periode:

Mest for voksne/færdiguddannede, som gerne vil ud og mærke verden og arbejde i deres jobfelt, samtidig med at man gerne vil være et hverdagsvidne og være aktiv i en eller anden grad i noget missionsarbejde i fritiden.

Vi kalder det job-mission! Det handler om, at du finder dig et arbejde i det grønlandske, som passer til dig og din uddannelse. Du flytter til Grønland og bosætter dig i nærmiljøet. Du satser på at være hverdagskristen, og du går i gang med at indgå i relationer, hvor mennesker får et møde med dig og med Jesus igennem din måde at leve på.

Vi i KFS vil støtte dig så meget vi kan, ved f.eks. at koble dig sammen med andre kristne i nærmiljøet og ved at stå til rådighed med inspiration, forbøn og konkret opbakning.

KFS er en del af og arbejder meget sammen med Job-mission-netværket, som er en support-organisation, som støtter folk, der vælger at flytte deres arbejdsliv ud i verden til lande, der har brug for, at der kommer troende kristne, som vil leve bosætte sig og ud af deres tro i hverdagslivet.

  • Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan du kan finde et godt job et godt sted i Grønland at være på Job-mission, så gå ind på Job-missions hjemmeside: jobmission.dk